Posthouders

Het leven van een posthouder is zwaar, zo blijkt. Posthouder Ronald is letterlijk omgevallen van vermoeidheid. Na een hele dag ploeteren om NHW zo leuk mogelijk te maken voor de deelnemers, werd het hem even te veel. Pas laat in de avond vindt hij de tijd om richting zijn tent te vertrekken. Bijna aangekomen bij zijn tent valt hij vlak voor de ingang in slaap. Een oplettende dame vindt hem gelukkig na een half uur en attendeert zijn medescouts op Ronald’s vermoeide status. Zij leggen de al volledig verkleumde Ronald veilig in de tent. Zo blijkt maar weer, als posthouder moet je goed voor jezelf zorgen!