Vacatures

Nieuwe leden Coördinatieteam (C-team) v/x/m

We hebben twee vacatures binnen het Coördinatieteam (C-team) van NHW. Onze voorzitter en penningmeester hebben aangegeven na de editie van NHW in 2024 te stoppen, dit geeft ons de ruimte om nu alvast op zoek te gaan naar vervanging. Ons doel is om de twee nieuwe leden al mee te laten draaien in de organisatie van NHW 2024 zodat er voldoende tijd is voor overdracht. Er staan drie functies open, we kunnen dan altijd bespreken  of er geschoven kan worden binnen het C-team! 

Wat doet het C-team binnen NHW?

NHW biedt leuke en spannende activiteiten waarmee kinderen en jongeren worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Het hikeweekend wordt georganiseerd voor scouts uit heel Noord-Nederland. Het C-team is als bestuur eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. Het team leidt o.a. de stafoverleggen, maakt een jaarplanning en begroting, ondersteunt alle stafteams bij de voorbereiding van het kamp en houdt bij wat de voortgang is van verschillende actiepunten. 

In de voorbereidingen en tijdens het evenement krijg je als C-teamlid van alle verschillende onderdelen iets mee. Belangrijk onderdeel van je rol tijdens NHW is om regelmatig een kijkje te nemen bij de posten en de subkampen of om een rondje te lopen over het centrale kampterrein. Zo spreek je niet alleen de stafleden, maar ook de posthouders en deelnemers. Samen met de rest van het C-team en alle stafleden maken we er ieder jaar een feestje van!

Algemeen lid

 • vrije rol in het C-team en in de organisatie van NHW
 • ondersteunen van stafteams voor en tijdens het kamp
 • coördineren/organiseren van programma-activiteiten tijdens het kamp

Penningmeester

 • Jaarlijks opstellen en bewaken van de begroting en resultatenrekening
 • De stichting heeft een eigen rekening en (online) betalingssysteem 
 • Beheren van de rekeningen en contanten
 • Verwerken van declaraties

Voorzitter

 • Algemene aansturing van het C-team, het leiden van overleggen
 • Afstemmen van werkzaamheden binnen het C-team en de staf
 • Vertegenwoordigt NHW naar externe partijen
 • Motiveren, stimuleren en adviseren van stafleden

Overige info

 • De voorbereiding begint al zodra een editie is afgelopen. Dit kost in het begin weinig tijd en wordt meer naarmate de volgende editie dichterbij komt. Gemiddeld 6 uurtjes per maand. 
 • Bestuurservaring is niet nodig, wel moet je minstens 18 jaar zijn.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen. 
 • De stafteams die meehelpen tijdens NHW zijn de hikeleiding, opbouwploeg, keuken, bar, EHBO en de krant. Lees hier meer over de organisatie. 

Het C-team is een gezellig team met veel (scouting)ervaring en een berg enthousiasme. Het team bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, kampleider, PR-coördinator en een algemeen lid. Wil jij hier bij horen? Reageer dan snel! 

Interesse of vragen? Neem contact op met secretaris@nhw.nl.

Huidig C-team:

v.l.n.r. Martijn (kampleider), Hans (voorzitter), Larissa (intern), Yke (PR), Mark (secretaris), Thijs (penningmeester)


Al onze stafleden moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen.