Vacatures

Nieuwe leden Coördinatieteam (C-team) v/x/m

We hebben twee vacatures binnen het Coördinatieteam van NHW. Het C-team leidt o.a. de stafoverleggen, maakt een jaarplanning en begroting, ondersteunt alle stafteams bij de voorbereiding van het kamp en houdt bij wat de voortgang is van verschillende actiepunten. In de voorbereidingen en tijdens het evenement krijg je als C-teamlid iets mee van alle verschillende hikes (zes in totaal). Als alle dringende taken zijn voltooid tijdens het kamp, ga je een kijkje nemen bij de posten en de subkampen of loop je een rondje over het centrale kampterrein en spreek je niet alleen de stafleden, maar ook de posthouders en deelnemers. Het C-team is ook het bestuur van de stichting Noordelijke Hike Wedstrijden. Samen met de rest van het C-team en alle stafleden maken we er ieder jaar een feestje van!

C-team

  • Draagt bij aan de organisatie van het kamp (bijv. thema, opbouw, posten, promo etc.)
  • Bevordert de samenwerking tussen de verschillende stafteams

Secretaris

  • Verzorgt de agenda en notulen (C-team en stafvergaderingen)
  • Houdt informatie bij van stafleden in SOL en inschrijvingen op NHW.nl
  • Verzorgt communicatie met stafleden, deelnemers en ouders
  • Kan het overzicht bewaren, goed samenwerken en is nauwkeurig

Handige info

  • De voorbereiding begint al zodra een editie is afgelopen. Dit kost eerst nog geeneens een uurtje per maand en wordt meer naarmate de volgende editie dichterbij komt.
  • Op zondag 16 juli houden we een stafdag, zet deze alvast in de agenda! Leden van alle stafteams en het C-team komen dan bij elkaar in de omgeving van de NHW-locatie van het huidige jaar om ideeën en inspiratie uit te wisselen.
  • Bestuurservaring is niet nodig, wel moet je minstens 18 jaar zijn.
  • De stafteams die meehelpen tijdens NHW zijn de hikeleiding, opbouwploeg, keuken, bar, EHBO en de krant. Lees hier meer over de organisatie.

Het C-team is gezellig team met een pak aan ervaring en een berg enthousiasme. Het team bestaat ten minste uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, kampleider en de PR-coördinator. Wil jij hier bij horen? Reageer dan snel! Bovenstaande functies zijn eventueel te combineren, ook kunnen verschillende taken binnen het C-team wisselend door elkaar worden opgepakt.

Interesse? Neem contact op met voorzitter@nhw.nl.


Al onze stafleden moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen.